Rectificado de roscas

Serie RER

Rectificadoras de roscas exteriores

Serie RIR

Rectificadoras de roscas interiores